صفحه اصلی منابع معرفی مقاله
معرفی مقاله PDF چاپ نامه الکترونیک
درباره ما - معرفی منابع
 • ایران و سازمان تجارت جهانی، دریافت مقاله  

 •   نظام یارانه ها و اقدامات جبرانی در سازمان جهانی تجارت، فاطمه طیار، دریافت مقاله  

 •   ساختار سازمان تجارت جهانی، امیر اسفندیاری، دریافت مقاله

 •   وضعیت خودروسازان قبل و پس از عضویت در سازمان تجارت جهانی، رشد صنعت و فشار رقابت در بازار خودرو ایران، کوروش برارپور، مجتبی عراقی؛ دریافت مقاله

 • موافقت نامه عمومی تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت و تجارت بین المللی خدمات حقوقی، مؤلف: اسکات گالاچر، مترجم: مسعود کمالی اردکانی، دریافت مقاله

 •  

  • مروری بر سازمان تجارت جهانی و صنعت مخابرات و فن آوری اطلاعات، ابراهیمیان و بیک لریان، دریافت مقاله

  •  آزادسازی در بخش خدمات مخابرات ایران با نگرشی بر مقررات سازمان تجارت جهانی، هدی غفاری، دریافت مقاله

  • بررسی تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی بر تامین تجهیزات و کالاهای پروژه های عمرانی کشور؛ معرفی مقاله

  • معاهدات بین المللی در حوزه مالکیت فکری با تأکید بر معاهده پی سی تی و موافقت نامه تریپس و با نگاهی به نحوه ثبت اختراع در ایران و حمایت هایی که از مخترعین به عمل می آید، محمد نقی مهدوی، دریافت مقاله

  • واژه شناسی؛ دریافت متن