صفحه اصلی
به پایگاه اطلاع رسانی حقوق تجارت ایران خوش آمدید

 

پایگاه اطلاع رسانی ”حقوق تجارت ایران“، دریچه ای است به مباحث حقوق تجارت بین الملل و ایران. این پایگاه اطلاع رسانی، اولین پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی است که به زبان فارسی به انعکاس مطالب مرتبط با حقوق تجارت بین الملل و همچنین به انعکاس موضوعات حقوقی تجاری مرتبط با ایران به زبان انگلیسی می پردازد. این پایگاه اطلاع رسانی به عنوان یک شبکه مجازی برای انعکاس دیدگاه ها، اخبار، آمار، مقالات و تولیدات علمی مرتبط با تجارت بین الملل به زبان فارسی و مرتبط با ایران به زبان انگلیسی می باشد.

تجربه تعامل کشورهای موفق در عرصه تجارت جهانی با نظام تجارت جهانی نشان دهنده اهمیت داشتن سیاست تجاری مناسب و صحیح در برخورد با جریان تجارت آزاد می باشد. این سیاست تجاری می بایست ابتدا برای اقتصاد به صورت کلان و سپس برای هر یک از بخش های اقتصادی اعم از بانکداری، صنایع، کشاورزی و غیره معین و مشخص گشته و در نهایت برای هر یک از کالاها و خدمات به صورت جزئی و دقیق معلوم گردد که سیاست تجاری کشور متقاضی در آن حوزه خاص چه می باشد.

 

این سیاست تجاری محصول اتاق فکری است که از تلاقی ایده های متخصصان اقتصادی، حقوقی و سیاسی به وجود می آید. در تدوین یک سیاست تجاری صحیح، می بایست بررسی دقیق و همه جانبه ای از ارزش اقتصادی صنایع موجود در کشور، ارزش اقتصادی آنها در بعد از ورود به تجارت جهانی و ارزش اقتصادی امتیازات بالقوه ای که در جریان مذاکرات ردوبدل می شود در دست داشت. به دنبال آن، حقوقدانان حوزه تجارت جهانی نه تنها می بایست نگاه همه جانبه ای از نظام حقوقی و سازوکار حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی ارائه دهند، بلکه می بایست به معرفی و تبیین صحیح و دقیق ابزارهای موجود در این سازمان و خلاهای حقوقی که تاکنون دستاویز بسیاری از کشورها و اعضای سازمان برای توجیه برخی اقدامات حمایت گرایانه خود بوده است بپردازند. از طرف دیگر بنا به اقتضای حوزه مذاکرات تجاری و عالم سیاست و اعمال “نظریه بازی ها”، سیاست تجاری می بایست از یک انعطاف ظریف و دقیقی و سطوح مختلف برخوردار باشد.

 

نگاهی به فرآیند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بیانگر اهمیت یافتن موضوع سیاست تجاری در این مقطع زمان می باشد. ایجاد و تببین سیاست تجاری کشور ایران در اقتصاد کلان و همچنین بخش های مختلف اقتصاد ایران امری است ضروری و اجتناب ناپذیر که نتیجه آن حضور قوی اقتصاد ایران در بازارهای جهانی بعد از الحاق به سازمان تجارت جهانی خواهد بود. این سیاست تجاری حاصل جمع دیدگاه ها و مطالعات اقتصاددانان، حقوقدانان و همچنین عالمان علم سیاست و روابط بین الملل می باشد.


پایگاه اطلاع رسانی ”حقوق تجارت ایران“ به عنوان اولین پایگاه حقوقی در این زمینه، به دنبال تحقق تدوین سیاست تجاری ایران از منظر حقوقی این موضوع می باشد و از همه ابتکارات و تلاش ها در این حوزه و همچنین حوزه های اقتصادی و سیاسی که به امر الحاق کشور ایران به سازمان تجارت جهانی کمک نموده و در امر تدوین سیاست تجاری ایران مشارکت نماید حمایت می نماید.