صفحه اصلی مالکیت فکری و تریپس
موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت‌ فکری PDF چاپ نامه الکترونیک
مقررات سازمان تجارت جهانی - مقررات مالکیت فکری

موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت‌فکری یکی از 3 موافقت‌نامه اصلی ضمیمه نخست موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت است که از جامع‌ترین و کاملترین موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در خصوص حمایت از حقوق مالکیت‌ فکری محسوب می‌شود.

این موافقت نامه از نظر پوشش انواع مختلف حقوق مالکیت فکری از جامعترین موافقت نامه های موجود می باشد. موارد مربوط به حمایت از حقوق مالکیت فکری که در این موافقت نامه به آنها پرداخته شده عبارتند از: حق نسخه‌برداری و حقوق جانبی (شامل حقوق اجراکنندگان، تولیدکنندگان و سازمانهای پخش‌کننده)، علائم تجاری (که هم شامل علائم تجاری مربوط به کالا و هم علائم تجاری مربوط به خدمات می‌گردد)، علائم جغرافیایی، طرحهای صنعتی، حق اختراع (شامل گونه‌های جدید گیاهی نیز می‌شود)، طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه، اطلاعات افشا نشده (شامل اسرار تجاری و بانک داده‌ها می شود)، کنترل رویه‌های ضد‌رقابتی در پروانه های قراردادی.

این موافقت‌نامه استانداردهای حداقل را در حمایت از انواع مختلف حقوق‌ مالکیت‌فکری معین‌ می‌سازد. برخی از استانداردها و مقررات ماهوی که در موافقت نامه به آنها اشاره گردیده به طور مستقیم از کنوانسیونهای زیر نظر سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) برگرفته شده‌اند. کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، کنوانسیون برن برای حمایت از حق نسخه برداری، کنوانسیون رم درخصوص حمایت از اجراکنندگان، تولیدکنندگان و سازمانهای پخش کننده آثار صوتی و معاهده واشنگتن برای حمایت از طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه می‌باشد.

بر‌خلاف دیگر کنوانسیونهای حقوق مالکیت فکری که یا اصلاً بر مسأله اجرا توجه نداشته و یا اینکه کمتر توجه داشته‌اند. در این راستا موافقت نامه شامل یک سری اصول عمومی جهت اجرای حقوق مالکیت فکری می‌باشد. هم چنین شامل مقرراتی از قبیل رویه‌های اداری ، رویه‌های مدنی و کیفری می‌باشد و در ادامه قواعدی در خصوص اقدامات موقتی و تأمینی و رویه‌های خاصی جهت اجرا در مرزها دارد. همچنین طبق مفاد این موافقت نامه در صورتی که یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی ادعا نماید که عضو دیگری تعهدات خود را در خصوص حمایت از حقوق مالکیت فکری نقض کرده است، موضوع به رکن‌حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت ارجاع داده می‌شود و در آنجا رأی نهایی صادر و کشوری که حکم بر علیه او صادر شده ملزم به اجرای رأی می‌باشد.

 

- متمم موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری