خدمات فنی و مهندسی PDF چاپ نامه الکترونیک
نظام تجاری ایران - کالاها و خدمات صادراتی ایران


صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در سال 1388، 3 میلیارد و 175 میلیون دلار بوده است . صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در سال 1388 در مقایسه با سال 1387، 21 درصد رشد نشان می‌دهد. در سال 1387 تعداد 81 پروژه به ارزش 2 میلیارد و 500 میلون دلار منعقد شده و متوسط ارزش هر پروژه 31 میلیون دلار بوده است درحالی که در سال 1388 تعداد 58 پروژه به متوسط ارزش 48 میلیون دلار منعقد شده است که نشان دهنده رشد 53 درصدی در میانگین ارزش هر پروژه است نسبت به سال قبل آن است.

در سال 1387 شرکتهای ایرانی در کشور های عراق، امارات عربی متحده ، سوریه و عمان بیشترین تعداد پروژه را داشته اند. درسال 1388 شرکت های ایرانی در این کشورها صاحب بیشترین پروژه بوده اند که البته کشورآذربایجان به این کشورها اضافه گ حائز رتبه دوم شده و جایگاه خود را بهبود بخشیده است.

 

  • اخبار
    -
    صادرات خدمات فنی و مهندسی از مرز 3 میلیارد دلار گذشت
  •