صفحه اصلی کالاها و خدمات وارداتی خودرو و قطعات خودرو
خودرو و قطعات خودرو PDF چاپ نامه الکترونیک
نظام تجاری ایران - کالاها و خدمات وارداتی ایران

 

در سال 1388، بیش از 41 هزار و 610 خودرو به وزن 65 هزار و 874 تن و ارزش 828 میلیون دلار وارد ایران شده که 5/1 درصد از ارزش کل واردات ایران در این سال بوده است. در سال 1387، 50 هزار و 557 خودرو به وزن 76 هزار و 195 تن و ارزش 966 میلیون دلار وارد کشور شده است که با این روند میزان واردات خودرو در سال 1388 نسبت به سال 1387 از نظر تعداد، وزن و ارزش به‌ ترتیب 70/17، 55/13 و 23/14 درصد کاهش یافته است.

  • اخبار:
    -
    نگاهی به تعرفه واردات خودرو در سایر کشورها
  •