صفحه اصلی گزارش های سازمان
گزارش های سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی در فواصل مختلف و از مناظر گوناگون، گزارش های مختلفی را مرتبط با حوزه تجارت منتشر می نماید. این گزارش ها، حاوی اطلاعات و مطالب مهمی هستند و اطلاعات ارزشمندی را در اختیار پژوهشگران عرصه تجارت قرار می دهند. مهمترین گزارش های سازمان تجارت جهانی به شرح زیر می باشد:

 

 • گزارش سالانه سازمان تجارت جهانی (WTO Annual Report)
 • گزارش تجارت جهانی (World Trade Report)
 • گزارش آماری تجارت جهانی (International Trade Statistics)
 • گزارش رکن استیناف سازمان تجارت جهانی (Appellate Body Annual Report)
 • گزارش بررسی سیاست تجاری کشورهای مختلف (Trade Policy Reviews)
 • فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
  شماره عنوان مطلب بازدیدها
  1 گزارش بررسی سیاست تجاری 271
  2 گزارش رکن استیناف 215
  3 گزارش آماری تجارت بین الملل 204
  4 گزارش تجارت جهانی 204
  5 گزارش سالانه سازمان تجارت جهانی 421