صفحه اصلی الزامات الحاق ایران به WTO
الزامات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

آنچه مسلم است آن است که مزایای الحاق به سازمان تجارت جهانی به مرور زمان در اقتصاد کشور ملحق شده خود را نمایان می سازد اما صنایع غیرکارآمد و غیر رقابتی به سرعت در برابر حجم شدیدی از رقابت با انواع کالاهایی که هم از حیث کیفیت و تنوع و هم از نظر قیمت در موقعیت بهتری قرار دارند قرار می گیرند.

فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 ضرورت وجود تیم مذاکراتی قوی 157
2 نظام کار و تامین اجتماعی کارآمد 139