صفحه اصلی ساختار سازمان
ساختار سازمان تجارت جهانی

 

سازمان جهانی تجارت به عنوان یک سازمان بین المللی که اکثر کشورهای جهان عضو آن هستند برای انجام وظایف خود که مدیریت تجارت چندجانبه بین المللی است دارای ساختار و تشکیلاتی به شرح زیر است:
 

 

 • کنفرانس وزیران Ministerial Conferences

   

 •  

 • شورای عمومی General Council

   

 •  

 • شوراهای تخصصی Councils

   

 •  

 • کمیته های تخصصی Committees

   

 • دبیرخانه سازمان تجارت جهانی The Secretariat of World Trade Organization

 •  

   

  WTO Structure

  فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
  شماره عنوان مطلب بازدیدها
  1 اجلاس و دور مذاکراتی دوحه 255
  2 آشنایی با دبیرکل سازمان تجارت جهانی 269
  3 دبیرخانه سازمان تجارت جهانی 307
  4 کمیته های تخصصی 351
  5 شوراهای تخصصی 323
  6 کنفرانس وزیران 373
  7 شورای عمومی 318